SISTEM KESULTANAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN – Bahagian II

Dalam Bahagian I, kami telah berkongsi mengenai sistem pemilihan dan perlantikan Raja Pemerintah di negeri Perak. Pengkongsian ilmu pada kali ini menjurus kepada peruntukan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak terutamanya Bahagian Yang Kedua yang menyentuh aspek perlantikan seseorang Raja Pemerintah.

a) Peruntukan Bagi Perlantikan Raja Pemerintah

Fasal VII (I) menjelaskan bahawa Raja Pemerintah itu hendaklah seorang zuriat di akui telah di peranakkan dengan jalan yang halal daripada tubuh badan dan darah daging Sultan Yang Kelapanbelas.

(2)   Zuriat yang harus menjadi Raja Pemerintah itu hendaklah seorang anak lelaki, cucu lelaki, cicit lelaki dan sebagainya dari sebelah pihak benih turun menurun sehingga yang akhir sekali dan tidaklah boleh dibenarkan sekali-kali walaupun dengan apa-apa sebab,  dan hendaklah di haramkan memilih dan melantik seseorang sebagai Raja Pemerintah lain daripada seorang zuriat daripada Sultan yang kelapanbelas itu selagi ada hidup seorang zuriat seumpama itu daripada Sultan itu”

Anak-anak Raja yang layak dan harus di pertimbangkan untuk  maksud di atas itu adalah mereka yang di sebutkan sebagai “Waris Negeri”.  Mengikut definisi dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak,  “Waris Negeri” maknanya   seorang zuriat keturunan benih (lelaki) daripada Sultan Perak yang kelapan belas,  iaitu Al-Marhum Sultan Ahmaddin Shah ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Shah.

b) Peruntukan Bagi Perlantikan Bakal-Bakal Sultan

“Fasal XXX : Maka dari antara mereka yang harus di pilih sebagai Raja Pemerintah mengikut tertib yang di tetapkan dalam fasal-fasal VII dan VIII itu, hendaklah di pilih dan di lantik tiga orang Bakal Sultan oleh Raja Pemerintah itu dengan nasihat Dewan Negara”.  Bakal-bakal Sultan yang ada pada masa dahulu adalah :

Bakal-bakal Raja1

Almarhum Sultan Iskandar Shah bersama-sama Bakal-bakal Raja sewaktu pemerintahan Baginda (1918-1938) iaitu Raja Abdul Aziz ibni Almarhum Raja Muda Musa (Raja Muda) dan Raja Yusuf Izzudin ibni Almarhum Sultan Abdul Jalil (Raja Bendahara).

Walau bagaimanapun, gelaran Raja Bendahara sebagai Bakal Sultan telah pun dihapuskan dan dimansuhkan. Dengan itu, Bakal-Bakal Sultan pada masa kini adalah:

  • Raja Muda
  • Raja DiHilir

c) Peruntukan Bagi Perlantikan Raja-Raja Bergelar

“Fasal XXXVII (I) Maka Raja Pemerintah itu,  dengan nasihat Dewan Negara itu,  hendaklah memilih dari antara mereka yang harus di pilih dan di lantik menjadi Raja Pemerintah,  empat orang lelaki yang hendak di sebutkan Raja Yang Bergelar dan di ketahui dengan gelarannya :

  • Raja Kechil Besar
  • Raja Kechil Sulung
  • Raja Kechil Tengah
  • Raja Kechil Bongsu

(2)    Maka Raja Yang Bergelar itu hendaklah berdiri sebagai Ahli-ahli Kanan Waris Negeri,  dan jikalau sekiranya ada pilihan bagi lantikan seorang Bakal Sultan,  maka hendaklah di utamakan timbangan ke atas mereka itu terdahulu daripada Waris Negeri yang lain oleh sebab gelarannya.”

d) Peruntukan Bagi Ditubuhkan Dewan Negara

“Fasal LVII.  Bahawa inilah di tubuhkan Dewan Negara bagi menolong dan menasihatkan Raja Pemerintah itu pada menjalankan pekerjaan Baginda seperti yang disyaratkan dalam Bahagian ini.

Fasal LVIII.  (1) Maka Dewan Negara Perak itu hendaklah mengandungi ahli-ahli seperti berikut :

(a)       Raja Muda, Raja Bendahara, Raja DiHilir, Raja Kechil Besar, Raja Kechil Sulung, Raja Kechil Tengah, Raja Kechil Bongsu, Menteri Besar jika seorang Melayu, Mufti sebagai ahli jawatan tetapi di syaratkan bahawa apabila gelaran Raja Bendahara di mansuhkan maka Raja Kechil Besar hendaklah menjadi ahli jawatan mengambil tertib kedudukan yang hampir di bawah Raja DiHilir.

(b)       Menteri Besar jika ia seorang yang bukan orang Melayu dan mereka-mereka yang sementara ini menyandang gelaran-gelaran Orang Besar Empat dan Orang Besar Delapan sebagai ahli-ahli resmi;

 (c)     Sebelas Orang Tua dan seorang bukan bangsa Melayu yang tiada memegang jawatan yang bergaji di bawah mana-mana Kerajaan sebagai ahli yang bukan resmi;

Untuk melihat dengan jelas proses pemilihan dan perlantikan Raja Pemerintah negeri Perak Darul Ridzuan, sila rujuk kepada paparan berkenaan pemilihan dan perlantikan DYMM Al-Marhum Paduka Seri Sultan Azlan Shah (Bahagian III), dari mula-mula lagi sebagai Raja Kechil Bongsu hingga Baginda menaiki takhta Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan pada tahun 1984.     

Bersambung………………

——————————————————–

Beberapa paparan terdahulu yang menyentuh perihal Undang-undang Tubuh Negeri Perak:

https://sembangkuala.wordpress.com/2009/06/15/the-constitution-of-perak/

https://sembangkuala.wordpress.com/2009/06/21/article-7-perak-constitution-descendant-of-eighteenth-sultan/

https://sembangkuala.wordpress.com/2009/08/15/article-xxv-perak-constitution-honours-dignities/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s