Dalam kenangan: Risalah Iskandar Shah, bah. 2

Saudara Muhamad Adha, atau lebih dikenali dengan nomme de guerre beliau Ku Alam, merupakan salah seorang penyumbang terbaru SembangKuala. Nukilan beliau di paparan ini akan diterbitkan dalam dua bahagian, dan ianya menyentuh kandungan Risalah Iskandar Shah, sebuah kitab agama yang ditulis oleh Almarhum Sultan Iskandar pada tahun 1921.

__________________________________

Gambar Duli Yang Maha Mulia Sultan Alang Iskandar Shah bergambar selepas merasmikan Masjid Pulau Tiga pada tahun 1935.

Gambar Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Sir’ Alang Iskandar Shah bergambar selepas merasmikan Masjid Pulau Tiga sekitar tahun 1935.

Risalah Iskandar ini mengandungi pelajaran Tauhid, Feqah ( Ibadah dan Muamalah ), Tausauf (ini terdapat mulai muka surat 22 hingga muka surat 103) dan diikuti oleh nasihat-nasihat dan arahan- arahan baginda untuk seluruh hamba rakyat.

Dimuka surat 114 buku itu terkandung salinan kertas minit No. 107-21 yang dikeluarkan dalam bulan September,1921 dari pejabat Kerajaan Bukit Chandan, ditujukan kepada Y.A.M. Raja Kecil Sulung, Raja Harun Al Rashid ibni Almarhun Sultan Idris Murshidul Azzam Shah.

Minit itu berbunyi, ” Adinda Raja Kecil Sulung, boleh capkan perkataan yang tersebut ini, hantarkan kepada Raja-Raja, Orang Besar-Besar, Kadi-Kadi dan Penghulu-Penghulu hendaklah digemar dan disukai oleh Rajanya hendaklah mereka itu taat dan bersungguh-sungguh menjalankan perkara yang di tegah oleh Tuhannya dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Tuhannya. Maka hendaklah mereka itu menegur ajar kepada anak buah mereka itu atas perkara tersebut. Maka hendaklah mereka itu ingat zaman kami ini, inilah perkara kegemaran kami. Silalah tuan-tuan buat.”

Di muka surat 117, 118, dan 119 merupakan nasihat baginda kepada semua hamba rakyat supaya menjaga kebersihan dan kesihatan bagi mengelakkan penyakit seperti taun dan sebagainya.

Di muka surat 121, adalah salinan surat baginda kepada Setiausaha Sulit baginda Y.A.M. Raja Harun Al-Rashid, titahnya, “Adinda Raja Harun P/S, boleh khabarkan kepada kadi-kadi dan penghulu-penghulu wajiblah mereka bersungguh-sungguh menyuruh anak buah mereka di dalam jajahan masing-masing membuat sembahyang lima waktu dan sembahyang Jumaat dan dikehendaki mereka itu menghantar repot di atas perkara ibadat ini pada tiap- tiap tiga bulan sekali. Mana-mana rakyat beta yang tidak mahu sembahyang lima waktu dan Jumaat boleh mereka itu menghantar nama orang itu kepada kekanda dengan seberapa segera dan kekanda boleh pergi di mukim itu bicarakan hal itu. Siapa siapa kadi-kadi dan penghulu-penghulu yang bantah atau kurang usahanya di atas pekerjaan ini Insya Allah nanti mendapat susah yang besar sekelian naib-naib yang wajib menjalankan ini adanya. Tamat.”

Apa yang dititahkan oleh baginda di dalam minit itu dilaksanakan oleh baginda. Umpamanya hamba rakyat di kawasan Teluk Intan yang hidup pada zaman itu maseh ingat bagaimana baginda menghukum orang-orang yang makan di khalayak ramai di siang hari dalam bulan puasa dengan hukuman di suruh makan rumput di tengah-tengah padang digantung agok tempurung di leher atau disuruh berlari keliling pada dengan disaksikan oleh orang ramai. Begitu juga di Lambor Kanan baginda pernah meletakkan tangan agak keras ke perut seorang pengembang ajaran salah dengan titahnya dengan penuh kemurkaan, ” Iblis bersarang di perut kamu,” Tidak berapa hari selepas itu orang itu pun meninggal dunia.

Di muka surat 123 yang merupakan bahagian akhir atau penutup kitab ini baginda sekali lagi melahirkan hasratnya untuk melihat seluruh umat Islam di dalam negeri ini melaksanakan dan mengamalkan Islam. Titahnya, ” Wa Ba’adu maka daripada hari yang kami dianugerahi Allah Subanahu Wa Taala, menjadi Raja Negeri Perak ini, maka berdoalah kami mudah-mudahan dibukakan Allah hati perut kami apatah jalan yang boleh kami memolong di atas sekelian rakyat beta negeri ini terutamanya sekali bagi anak-anak negeri ini dan tiap kali kami berdoa kepada Allah Subanahu Wa Taala malam dan siang mudahan ditetapkan Allah iman-iman hamba Mu yang dinegeri ini. Ya Rabbi, bukakan hati hamba Mu, Faqir Allah Iskandar Shah, mudah-mudahan tunjukkan satu jalan yang boleh menolong hamba Mu apa-apa atau pun dengan; perkataan yang boleh mmemberi manafaat terlepas hamba Mu sekalian daripada tipu daya Iblis,”

Seperti yang disebutkan diawal rencana ini baginda adalah seorang Sultan yang sangat khusuk dan tawadhuk, bersedia ,elaksanakan amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ini jelas dari titah baginda di akhir Risalah ini, “Ya Allah, Ya Rabbi, apabila kami naik di atas tahta Kerajaan Negeri Perak ini ada juga Haji Lebai yang bercerita di atas hal kelakuan waktu zaman sahabat-sahabat dan kelakuan raja-raja yang adil di zaman-zaman dahulu. Masya Allah, apabila terdengar kami akan perkataan ini, baharulah kami tahu kesusahan yang besar dan bala yang besar terbeban di atas kami jadi kami bermohon kepada Allah bukakanlah hati kami melakukan sesuatu. Yang ada pada kami melakukan sesuatu.Yang ada kami buat sedikit-sedikit pada masa ini iaitu melawat masjid-masjid melihat bagaimana mereka membuat ibadat.”

YA ALLAH CUCURILAH RAHMAT KE ATAS AL MARHUM, AMPUNILAH DOSANYA, MASUKKANLAH ROHNYA KE DALAM GOLONGAN HAMBA- HAMBAMU YANG DISEBUT SEBAGAI AL IMAMUL-AADIL, DAN PARA SUHADA.

Risalah Iskandar sentiasa dalam kenangan, tertulis dengan kukuhnya di ingatan tiap muslim yang cintakan keadilan, kebenaran dan kemuliaan budi para pemimpinnya.

Sumber : Petikan dari buku cenderamata Majlis Perhimpunan Maal Hijrah pada 17.04.1999

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s