Dalam kenangan: Risalah Iskandar Shah, bah. 2

Saudara Muhamad Adha, atau lebih dikenali dengan nomme de guerre beliau Ku Alam, merupakan salah seorang penyumbang terbaru SembangKuala. Nukilan beliau di paparan ini akan diterbitkan dalam dua bahagian, dan ianya menyentuh kandungan Risalah Iskandar Shah, sebuah kitab agama yang ditulis oleh Almarhum Sultan Iskandar pada tahun 1921.

__________________________________

Gambar Duli Yang Maha Mulia Sultan Alang Iskandar Shah bergambar selepas merasmikan Masjid Pulau Tiga pada tahun 1935.

Gambar Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Sir’ Alang Iskandar Shah bergambar selepas merasmikan Masjid Pulau Tiga sekitar tahun 1935.

Risalah Iskandar ini mengandungi pelajaran Tauhid, Feqah ( Ibadah dan Muamalah ), Tausauf (ini terdapat mulai muka surat 22 hingga muka surat 103) dan diikuti oleh nasihat-nasihat dan arahan- arahan baginda untuk seluruh hamba rakyat.

Dimuka surat 114 buku itu terkandung salinan kertas minit No. 107-21 yang dikeluarkan dalam bulan September,1921 dari pejabat Kerajaan Bukit Chandan, ditujukan kepada Y.A.M. Raja Kecil Sulung, Raja Harun Al Rashid ibni Almarhun Sultan Idris Murshidul Azzam Shah.

Minit itu berbunyi, ” Adinda Raja Kecil Sulung, boleh capkan perkataan yang tersebut ini, hantarkan kepada Raja-Raja, Orang Besar-Besar, Kadi-Kadi dan Penghulu-Penghulu hendaklah digemar dan disukai oleh Rajanya hendaklah mereka itu taat dan bersungguh-sungguh menjalankan perkara yang di tegah oleh Tuhannya dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Tuhannya. Maka hendaklah mereka itu menegur ajar kepada anak buah mereka itu atas perkara tersebut. Maka hendaklah mereka itu ingat zaman kami ini, inilah perkara kegemaran kami. Silalah tuan-tuan buat.”

Di muka surat 117, 118, dan 119 merupakan nasihat baginda kepada semua hamba rakyat supaya menjaga kebersihan dan kesihatan bagi mengelakkan penyakit seperti taun dan sebagainya.

Di muka surat 121, adalah salinan surat baginda kepada Setiausaha Sulit baginda Y.A.M. Raja Harun Al-Rashid, titahnya, “Adinda Raja Harun P/S, boleh khabarkan kepada kadi-kadi dan penghulu-penghulu wajiblah mereka bersungguh-sungguh menyuruh anak buah mereka di dalam jajahan masing-masing membuat sembahyang lima waktu dan sembahyang Jumaat dan dikehendaki mereka itu menghantar repot di atas perkara ibadat ini pada tiap- tiap tiga bulan sekali. Mana-mana rakyat beta yang tidak mahu sembahyang lima waktu dan Jumaat boleh mereka itu menghantar nama orang itu kepada kekanda dengan seberapa segera dan kekanda boleh pergi di mukim itu bicarakan hal itu. Siapa siapa kadi-kadi dan penghulu-penghulu yang bantah atau kurang usahanya di atas pekerjaan ini Insya Allah nanti mendapat susah yang besar sekelian naib-naib yang wajib menjalankan ini adanya. Tamat.”

Apa yang dititahkan oleh baginda di dalam minit itu dilaksanakan oleh baginda. Umpamanya hamba rakyat di kawasan Teluk Intan yang hidup pada zaman itu maseh ingat bagaimana baginda menghukum orang-orang yang makan di khalayak ramai di siang hari dalam bulan puasa dengan hukuman di suruh makan rumput di tengah-tengah padang digantung agok tempurung di leher atau disuruh berlari keliling pada dengan disaksikan oleh orang ramai. Begitu juga di Lambor Kanan baginda pernah meletakkan tangan agak keras ke perut seorang pengembang ajaran salah dengan titahnya dengan penuh kemurkaan, ” Iblis bersarang di perut kamu,” Tidak berapa hari selepas itu orang itu pun meninggal dunia.

Di muka surat 123 yang merupakan bahagian akhir atau penutup kitab ini baginda sekali lagi melahirkan hasratnya untuk melihat seluruh umat Islam di dalam negeri ini melaksanakan dan mengamalkan Islam. Titahnya, ” Wa Ba’adu maka daripada hari yang kami dianugerahi Allah Subanahu Wa Taala, menjadi Raja Negeri Perak ini, maka berdoalah kami mudah-mudahan dibukakan Allah hati perut kami apatah jalan yang boleh kami memolong di atas sekelian rakyat beta negeri ini terutamanya sekali bagi anak-anak negeri ini dan tiap kali kami berdoa kepada Allah Subanahu Wa Taala malam dan siang mudahan ditetapkan Allah iman-iman hamba Mu yang dinegeri ini. Ya Rabbi, bukakan hati hamba Mu, Faqir Allah Iskandar Shah, mudah-mudahan tunjukkan satu jalan yang boleh menolong hamba Mu apa-apa atau pun dengan; perkataan yang boleh mmemberi manafaat terlepas hamba Mu sekalian daripada tipu daya Iblis,”

Seperti yang disebutkan diawal rencana ini baginda adalah seorang Sultan yang sangat khusuk dan tawadhuk, bersedia ,elaksanakan amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ini jelas dari titah baginda di akhir Risalah ini, “Ya Allah, Ya Rabbi, apabila kami naik di atas tahta Kerajaan Negeri Perak ini ada juga Haji Lebai yang bercerita di atas hal kelakuan waktu zaman sahabat-sahabat dan kelakuan raja-raja yang adil di zaman-zaman dahulu. Masya Allah, apabila terdengar kami akan perkataan ini, baharulah kami tahu kesusahan yang besar dan bala yang besar terbeban di atas kami jadi kami bermohon kepada Allah bukakanlah hati kami melakukan sesuatu. Yang ada pada kami melakukan sesuatu.Yang ada kami buat sedikit-sedikit pada masa ini iaitu melawat masjid-masjid melihat bagaimana mereka membuat ibadat.”

YA ALLAH CUCURILAH RAHMAT KE ATAS AL MARHUM, AMPUNILAH DOSANYA, MASUKKANLAH ROHNYA KE DALAM GOLONGAN HAMBA- HAMBAMU YANG DISEBUT SEBAGAI AL IMAMUL-AADIL, DAN PARA SUHADA.

Risalah Iskandar sentiasa dalam kenangan, tertulis dengan kukuhnya di ingatan tiap muslim yang cintakan keadilan, kebenaran dan kemuliaan budi para pemimpinnya.

Sumber : Petikan dari buku cenderamata Majlis Perhimpunan Maal Hijrah pada 17.04.1999

Dalam kenangan: Risalah Iskandar Shah, bah. 1

Saudara Muhamad Adha, atau lebih dikenali dengan nomme de guerre beliau Ku Alam, merupakan salah seorang penyumbang terbaru laman web SembangKuala. Nukilan beliau di paparan ini akan diterbitkan dalam dua bahagian, dan ianya menyentuh kandungan Risalah Iskandar Shah, sebuah kitab agama Islam yang mengandungi titah nasihat yang ditulis oleh Almarhum Sultan Iskandar pada tahun 1921.

__________________________________

Bertempat di Bukit Chandan, Kuala Kangsar pada tahun 1918, Almarhum Paduka Seri Sultan Iskandar Shah (Marhum Kadasallah) menaiki tahta Kerajaan Perak sebagai Sultan Perak yang ke-30, menggantikan kekanda baginda iaitu Almarhum Paduka Seri Sultan Abdul Jalil Karamatullah Shah.

Sebuah salinan Risalah Iskandar Shah yang berada di Jabatan Agama Islam Perak. (Foto: YM Raja Mariam Raja Mohd Iskandar)

Ketika pemerintahan Almarhum, negeri Perak sedang berada dikemuncak kegemilangan dan ketika itu jugalah banyak perkara-perkara penting telah berlaku seperti contoh pembukaan Jambatan Iskandar serta pembinaan Istana Iskandariah. Di samping Almarhum diakui sebagai seorang sultan yang menghabiskan masa pemerintahannya untuk kepentingan rakyat, Almarhum Sultan Iskandar juga adalah satu-satunya sultan dan raja pemerintah di Tanah Melayu itu yang teralim dan sangat mengambil berat akan hal agama pada era itu. Hal ini terbukti apabila dalam tahun 1921, Almarhum telah mengarang dan menerbitkan sebuah tulisan yang berupa sebuah kitab agama yang diberi nama Risalah Iskandar Shah. Jika kita menatap seluruh isi kandungan dan tulisan Almarhum ini, kita akan dapat merasakan betapa mulia dan besarnya hasrat Almarhum untuk mengembangkan syiar Islam dan menghayati ajarannya. Sebagai bukti, marilah kita meneliti beberapa petikan yang disebut dari kitab Almarhum itu.

Di muka surat dua Risalah itu, Almarhum Sultan Iskandar dengan menggunakan gantinama Faqir menulis: “Wahai sekelian saudara-saudara ku lelaki dan perempuan dengarlah perkataan Faqir yang tidak sepertinya ini, mudah-mudahan akan menjadi kenangan-kenangan saudaraku sekalian kepada Faqir terutama sekali masa hilang hayat Faqir di belakang hari dan tiada sekali niat Faqir dengan bermegah – megah ataupun dengan menunjukkan kepandaian melainkan hanya Faqir berserah dan berpegang semata-mata pada Tuhan kita…

Tujuan Almarhum menulis Risalah itu di muka surat tiga dengan titahnya: “Maka adalah tujuan Faqir menulis Risalah kecil ini semata-mata niat Faqir ialah kerana mengikut dan menjunjung titah dan suruhan Rasul kita iaitu hendaklah ingat dan beringat-ingat kita satu sama lain baik dengan sepatah perkataan sekalipun.

Almarhum Sultan Iskandar dikenali sebagai seorang sultan yang sangat rendah hati. Ini terbukti dengan titah Almarhum di dalam Risalah tersebut di muka surat tiga: “…apalah gunanya kita bermegah-megah dengan bangsa kita, asal kita daripada tanah, kejadian kita kita daripada benda yang cemar dan keluar kita daripada tempat yang kotor kemudian kembali kita kepada tanah.

Di muka surat empat, Almarhum bertitah lagi: “…apalah kita berbimbang-bimbang pada menghimpunkan harta benda dan sayang kita menafkahkan dia pada membuat ibadat akan hal apabila kita mati diambil oleh orang-orang harta itu.” Almarhum Sultan Iskandar membuktikan bahawa titah ini di mana dalam tahun 1922, sejarah sama sekali tidak dapat melupakan Almarhum telah mewakafkan sejumlah harta yang sangat besar nilainya bagi mendirikan dan membiayai sebuah sekolah agama yang tertua dalam negeri ini yang telah banyak mengeluarkan tokoh-tokoh masyarakat dalam semua bidang termasuk bidang penulisan dan sastera. Sekolah itu masih kekal hingga sekarang dengan nama Madrasah Idrisiah Bukit Chandan, Kuala Kangsar yang diambil sempena nama ayahanda Almarhum, yakni Almarhum Sultan Idris Murshidul Azzam Shah. Di antara tokoh-tokoh yang pernah menjadi mudir di Madrasah Idrisiah adalah Allahyarham Syeikh Abdullah Fahim, datuk kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia.

Di muka surat enam belas Risalah ini Almarhum Sultan Iskandar menulis 4 rangkaian kata-kata hikmat yang patut dikenang oleh generasi sekarang: “Hina manusia dengan kerana miskin. Hina kampong dengan kerana semak. Hina senjata dengan kerana karat dan hina binatang dengan kerana kurus.”

Melaui kitab ini Almarhum mengarah supaya orang-orang alim di dalam negeri Perak menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh hamba rakyat, dengan titah Almarhum di muka surat enam belas: “Hai orang-orang alim, tolong doakan oleh mu kaum kita mudah-mudahan supaya di bukakan oleh Allah hati mereka itu membuat yang disuruh dan berhenti daripada tegahan yang ditetahkan oleh Tuhannya dan tegur ajar oleh mu akan mereka itu … lagi, hai orang-orang alim, jangan sekali-kali engkau jadikan diri mu seperti pengayak tepung yang halus-halus keluar yang kasar-kasar tinggal.”

Kepada kadhi-kadhi dalam negeri Perak, Almarhum Sultan Iskandar memberi peringatan dengan titahnya di muka surat lapan belas: “Hai kadhi-kadhi, tidur baring makan minum dan bersenang-senang kamu itu kerana apa? Bukankah kamu apa yang diharapkan oleh Nabi kamu dan Raja kamu menaympaikan hukuman Tuhan kamu. Apa perkataan kamu yang sudah kamu sediakan pada masa hadapan Tuhan kamu di akhirat kelak. Adakah perkataan kamu itu pada fikiran kamu boleh melepaskan daripada orang-orang yang tiada menyampaikan titah Tuhannya? Jawab, jawab, jawab.” Atas sifatnya yang tawadhuk itu, Almarhum bertitah di muka surat dua puluh satu, “Ya Ehwanul Muslimin, isi negeri Perak sama ada lelaki atau perempuan tua atau muda, sekiranya berlaku hukuman Allah di atas kami, haraplah kami tuan maafkan apa-apa kekhilafan kami serta halalkan jika ada harta benda tuan-tuan termakam oleh kami. Kemudiaan pohon oleh mu ke Hadrat Rabbul ‘Alamin akan ampunNya serta dikurniaNya rahmat yang luas bagi kami Alang Iskandar. Demikian juga sentiasa memohon ke hadrat Tuhan mudah-mudahan disudahkanNya kita semua di dalam Husnul Khatimah, Amin.”

[bersambung…]

Rujukan: Buku Cenderamata Majlis Perhimpunan Ma’al Hijrah, 17 April 1999.

A quandary, part 2 – an Istana in Kuala Kangsar, c.1927

Following our first quandary here, we would like some help from our kind readers (especially those from Bukit Chandan) to help us with this photo. You may enlarge the photo by clicking on it.

A group photo with Almarhum Sultan Iskandar, likely to be in conjunction with the retirement of CWC Parr, the then British Resident, c.1927 (Source: Arkib Negara Malaysia)

The photo is of Almarhum Sultan Iskandar with the Raja-Raja Bergelar (all seated at the front), the Sultan’s ADC and CWC Parr, the British Resident of Perak who was then retiring. We feel that this photo was taken in 1927 on the occasion of CWC Parr’s retirement as resident, as if you look at the photo below in front of Istana Merchu, Almarhum Sultan Iskandar, the Raja-Raja Bergelar, Mr Parr and the ADC are wearing the exact clothes they wore in the larger photo.

Almarhum Sultan Iskandar and the Raja-Raja Bergelar at C.W.C. Parr's retirement at Istana Merchu, 1927. (Source: Private collection of the family of Allahyarham Raja Datom Badri Shah bin RKS Harun Al-Rashid)

The puzzling thing is that the main photo of the Istana was labelled as ‘Istana KUNING’.

Interestingly it looks like Istana Lembah, and the reasons why we do not think it is Istana Lembah are as follows:
1. this Istana looks ‘bigger’
2. the front portion of this Istana has opened up serambi (verandahs)
3. the wings of this Istana is longer, and Istana Lembah does not
4. more importantly, if this was 1927, the construction of Istana Lembah by Tukang Sofian and his sons was not finished yet! (it was completed in 1931)

As for point [2], Istana Lembah had been renovated in the 1960s under instruction from the then PM, Almarhum Tunku Abdul Rahman, but we find it hard to believe that they would demolish the serambi. We do know that there is also a likelihood that the year 1927 may be wrong, as some records do say Parr retired in 1925. Nevertheless, it still wouldn’t make sense as Istana Lembah was completed in 1931.

There was an Istana Kuning which is now no more, hence this new quandary. So, if you can help, we look forward to read your comments. No prizes, unfortunately!